Archive for the ‘บริหารสมอง’ Category

บาคาร่าออนไลน์ แก้ไขปรับปรุงในการเล่นครั้งต่อไป

Wednesday, March 29th, 2017

บอลจัดเป็นกีฬาสุดเป็นที่นิยมและฮอตของคนโดยมาก คนโดยมากจะให้จุดสำคัญกับกีฬาฟุตบอลมาก การเล่นกีฬาบอลจะแบ่งฝ่ายออกเป็น 2 พวกแต่ละกลุ่มจะมีผู้เล่นละ11คน จะมีผู้รักษาประตูอีกพวกละ1คน การเตะบอลเป็นการเล่นสร้างการร่วมแรงร่วมใจในทีม ถ้าผู้ร่วมทีมคนไหนในทีมไม่เกิดความสมานฉันท์ก็จะพาพวกไปไม่รอด และก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬา อยู่ตลอดต้องรู้จักมักจี่คำว่าพ่ายแพ้ปราบอภัย

และยอมรับข้อตำหนิของทีม เพื่อเอามาแก้ไขปรับปรุงในการเล่นครั้งต่อไปการเล่นบอลยังเป็นการบริการร่างกายที่มีค่ามากต่ออนามัยร่างกายของมนุษย์เรา เป็นการผ่อนคลายความเคร่งเครียดหลังจากิจการงานและยังเป็นกีฬา ที่ทำให้วัยหนุ่มไกลห่างจากยาเสพติด หรือการหลงเกมส์อีกด้วย บาคาร่าออนไลน์ เพราะการเอาเวลามาเล่นบอลทำเอาพวกเขารื้นเริงและเพลิดเพลินใจไปกับการเล่นบอลแต่ก็จะมีพวกที่ชอบหาผลประโยชน์ใส่ตัวเอง นำบอลมาเป็นการพนันเพื่อล่อลวงผู้เยาว์ไปในทางที่แย่ เปลี่ยนแปลงปัญหาทางด้านสังคม ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ คือ การรับท้าพนันฟุตบอลจะมีกลุ่มเจ้ามือรับตั้งโต๊ะรอรับพนันขันต่อเพื่อล่อใจให้เด็กทั้งหลาย คนพวกนี้จะไม่พิจารณาถึงผลพวงของบุคคลอื่นเว้นแต่กำไรของตนเอง จะเห็นได้ว่าปัจจุบันกลุ่มเด็กหนุ่มหรือเด็กจะก่อเหตุปล้นทรัพย์ลักขโมยตามร้านสะดวกซื้อกันเป็นอย่างมาก ปัญหามาจากติดหนี้ติดสินท้าพนันฟุตบอลต้องหาเงินมาชำระหนี้เจ้ามือ

จึงเป็นเหตุให้สังคมถอยหลังเข้าคลองสิ่งที่ดีกลับถูกมองเป็นสิ่งผลร้ายเพราะคนเรานำมาหากินไม่ถูกวิธี ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้คนเราเกิดความสับสนวุ่นวายกันสังคมมาก เพราะความอยากได้ของมนุษย์เรา ฟุตบอลจึงถูกดึงให้มาเป็นเป็นการพนันที่คนเรานำมาตั้งเป็นกฎข้อตกลงไว้และข้อกำหนดและเงื่อนไขให้คนเราตกเป็นทาสของมันโดยไม่มีสติ

การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

Monday, March 20th, 2017

การเล่นกีฬานั้น ประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน โดยการเล่นกีฬานั้นมีหลายวัตถุประสงค์อาจจะเล่นเพื่อความเป็นเลิศ เล่นกีฬาเป็นอาชีพ เหล่าดีก็ล้วนเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาทั้งสิ้น และการเล่นกีฬานั้นมีหลายประเภทซึ่งขึ้นอยู่กับบุคคลว่าต้องการเล่นกีฬาชนิดใด ซึ่งกีฬาแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันทั้งวิธีการเล่น กฎกติกามารยาท ขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของแต่ละบุคคล

การเลือกเล่นกีฬานั้นควรจะดูถึงความเหมาะสมของสรีระหรือร่างกายของผู้เล่นด้วยว่ามีความเหมาะสมกับกีฬาชนิดนั้นหรือไม่ อาจรวมถึงทักษะความถนัดความชอบของแต่ละบุคคล แต่สำหรับการเล่นกีฬาเพื่ออกกำลังกายหรือเพื่อสุขภาพนั้น    ก็อาจจะคำนึงถึงแค่เพียงความชอบและความถนัดเท่านั้นอาจจะไม่ต้องมีทักษะหรือความถนัดอะไรมากมายก็สามารถเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงได้

การเลือกกีฬาเพื่อสุขภาพ
กีฬา ทุกชนิดให้ผลต่อสุขภาพแตกต่างกัน และแม้จะเป็นกีฬาชนิดเดียวกัน วิธีเล่น ความชำนาญของ ผู้เล่น ความหนัก-นาน-บ่อย ของการเล่น ก็ยังทำให้ผลต่อสุขภาพผิดแผกไปได้มาก ยิ่งเป็นกีฬาที่แข่งขันกัน ด้วยแล้ว ระดับและความสำคัญของการแข่งขันคู่แข่งขัน ตลอดจนภาวะแวดล้อมของการแข่งขัน จะเข้ามาเป็นตัวแปรเพิ่ม จนบางครั้งทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพแทนที่จะเป็นผลดี

คำว่า “กีฬาเพื่อสุขภาพ” หมายถึง การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายที่มีจุดประสงค์แน่นอนในการพัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจหมายถึงการดำรงรักษาสุขภาพที่ดีอยู่แล้วมิให้ลดถอยลง ปรับปรุงสุขภาพที่ทรุดโทรมให้ดีขึ้น ป้องปันโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการขาดออกกำลังกาย ตลอดจนช่วยแก้ไขหรือฟื้นฟูสภาพร่างกายจากโรคบางอย่าง กีฬาเพื่อสุขภาพจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากกีฬาแข่งขันอยู่มาก เพราะมิได้เกี่ยวข้องกับชัยชนะหรือชื่อเสียงเช่นกีฬาแข่งขัน
ลักษณะของกีฬาเพื่อสุขภาพ อาจกล่าวได้ว่ากีฬาทุกชนิดที่ใช้แข่งขัน เกมส์ หรือการละเล่นที่ใช้แรงกาย การบริหารร่างกายและการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ และแม้แต่การปฏิบัติงานหนัก หรืองานอดิเรกที่ใช้แรงกายสามารถนำมาใช้หรือดัดแปลงให้เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพได้ทั้งนั้น แต่ทั้งนี้จะต้องจัดให้เข้ากับลักษณะของกีฬาเพื่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้

ลักษณะบังคับ :

 •  เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
 •  สามารถควบคุมความหนักเบาได้ด้วยตัวเอง
 •  มีการฝึกความอดทนของระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนเลือด
 •  สามารถปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอได้

ลักษณะประกอบ :

 •  มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุน้อย หรือไม่มี
 •  ปฏิบัติง่าย ไม่มีกฎกติกาหรือเทคนิคที่ยุ่งยาก
 •  มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เคร่งเครียด- ไม่สิ้นเปลืองมาก

 

การเลือกกีฬาเพื่อสุขภาพ
          เป็นการเลือกชนิดของกิจกรรมการใช้แรงกายให้ได้ประโยชน์แก่สุขภาพอย่างมากที่สุด โดยไม่จำกัดว่าจะมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวหรือ หลายอย่างประกอบกัน ในทางปฏิบัติมักเป็นการยากที่จะเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้ได้ “ลักษณะของกีฬาเพื่อสุขภาพ” ครบทุกข้อ แต่ก็ไม่มีข้อห้ามใดที่ผู้ปฏิบัติจะเลือกกิจกรรมหลายอย่าง มาประกอบกัน เพื่อเป็นกีฬาเพื่อสุขภาพของตน

จะเห็นได้ว่าการเล่นกีฬานั้นมีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็ต่างส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้เล่นได้ทั้งสิ้น อยู่ที่ว่าจะเลือกเล่นกีฬาประเภทใดให้เหมาะสมกับตนเอง ถ้าเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองแล้วการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพนั้นอาจจะตามมาด้วยทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมนำไปสู่การแข่งขันในระดับต่างๆ จนอาจจะกลายเป็นความสามารถที่สร้างรายได้ไห้กับผู้เล่นกีฬาด้วย ได้ทั้งความสุขกายสบายใจแถมด้วยรางวัลจากการแข่งขัน ก็คงทำให้หลาย ๆ ท่านอยากจะเล่นกีฬากันแล้ว

 

สรุป ข้อควรปฏิบัติในการ ออกกำลังกาย

 1.  ออกกำลังกาย เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันครั้งละ 30 นาที
 2.  ออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหม
 3.  ควรอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายและผ่อนคลายก่อนเลิกออกกำลังกาย
 4.  ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย
 5.  ออกกำลังกายที่ให้ความสนุกสนาน
 6.  การแต่งกายให้เหมาะสมกับชนิดของการออกกำลังกาย
 7.  ออกกำลังกายในสถานที่ปลอดภัย
 8.  ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว ต้องตรวจสุขภาพก่อนออกกำลังกาย

ควรงด การออกกำลังกายชั่วคราวในภาวะต่อไปนี้

 1.  ไม่สบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไข้หรือมีอาการอักเสบส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
 2.  หลังจากฟื้นไข้ใหม่ๆ
 3.  หลังจากรับประทานอาหารอิ่มมากมาใหม่ๆ
 4.  ในเวลาที่อากาศร้อนจัดและอบอ้าวมาก

วิทยาศาสตร์ชี้ว่าคุณเป็นคนฉลาด

Wednesday, March 15th, 2017

                ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกหากคุณต้องการเวลาที่จะอยู่เพียงลำพังบ้าง บางทีคุณอาจเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองที่บ้านหรือไม่ค่อยสุงสิงกับใครแทนที่จะเข้าสังคมทั้งๆที่คุณก็รับปากว่าจะไปด้วย หากเป็นเช่นนั้นคุณก็ไม่ใช่คนเดียวเนื่องจากมีผลการวิจัยออกมาว่ายิ่งคุณมีความสุขกับการที่ไม่ต้องเข้าสังคมมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีระดับสติปัญญาสูงเท่านั้น

การต้องการอยู่คนเดียวหมายความว่าคุณฉลาดจริงหรือ?

ล่าสุดมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยาของอังกฤษที่อ้างเกี่ยวกับสติปัญญา ความหนาแน่นของประชากร และมิตรภาพส่งผลต่อความสุขในปัจจุบันอย่างไร? ผลปรากฏว่ายิ่งผู้คนมีปฎิสัมพันธ์ทางสังคมมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งมีความสุข แต่ไม่ใช่เรื่องจริงสำหรับทุกคน พวกเขาได้สำรวจผู้คนจำนวน 15,000 คนที่มีอายุตั้งแต่ 15-28 ปี และสังเกตเห็นรูปแบบบางอย่างที่น่าทึ่ง ผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงจะไม่นิยมเข้าสังคมหรือแม้แต่แค่การไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ซาโตชิ คานาซาว่า กับ นอร์แมน ลี ผู้เขียนรายงานหลักของการศึกษานี้กล่าวว่าผู้ที่มีระดับสติปัญญาต่ำกว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนๆของพวกเขารวมทั้งมีความสุขมากกว่าด้วย อย่างไรก็ตามผลตรงกันข้ามได้รับการรายงานจากผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงกว่า

“ผู้ที่มีระดับสติปัญญาต่ำจะได้รับผลกระทบจากความหนาแน่นของประชากรที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงถึงสองเท่า แต่ยิ่งฉลาดมากเท่าไหร่กลับยิ่งมีความพึงพอใจในชีวิตน้อย”

เหตุใดผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงจึงชอบที่จะอยู่เพียงลำพังมากกว่า?

               แล้วทำไมผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงจึงไม่ชอบไปงานเลี้ยงและพบปะกับเพื่อนๆล่ะ? บางทีคุณอาจเป็นหนึ่งในนั้นหรือรู้จักใครบางคนที่คุณต้องใช้เวลาอย่างมหาศาลในการชวนให้พวกเขาออกไปเที่ยวด้วยกัน ผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงมีแนวโน้มที่จะใช้เวลาในการเข้าสังคมน้อยแต่จะให้ความสนใจบางอย่างในระยะยาว เช่น นักเขียนที่ปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเพื่อเขียนนิยายของตัวเองหรือแพทย์ที่กำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น

เกิดจากการจับคู่ผิดๆในด้านวิวัฒนาการ?

ผลวิจัยชี้ว่าในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สมองของคนเราในยุคปัจจุบันยังมีลักษณะเหมือนกับสมองของบรรพบุรุษในยุคที่ยังเป็นนักล่าอยู่มาก อย่างไรก็ตามเชื่อว่าผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงจะปรับตัวกับอุปสรรคในชีวิตยุคปัจจุบันได้ดีกว่าและอาจรู้สึกว่าการปลูกฝังความต้องการในการเข้าสังคมอย่างมีความสุขนั้นทำได้ง่ายกว่า รวมถึงการขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกับการพัฒนาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับสติปัญญาในปัจจุบัน

             แม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาแบบนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงจะไม่สามารถมีความสุขในการเข้าสังคมได้ พวกเขาแค่ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อทำงานหรือใช้ความคิดบางอย่างเท่านั้นเอง ที่สำคัญความสุขสามารถหาได้ในหลากหลายรูปแบบแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละคน